اجرای اساتید پیانو

 

1.مشاهده تکنوازی استاد حجت زاده-قطعه ی "راپسودی مجار شماره ی 2" از فرانتس لیست

2.مشاهده تکنوازی استاد حجت زاده-قطعه ی "دزدان دریایی کارائیب" تنظیم Jarrod Radnich

3.مشاهده دونوازی پیانو استاد حجت زاده و ویولُن استاد سالمی - موسیقی فیلم "فهرست شیندلر" اثری از جان ویلیامز

4.مشاهده  تکنوازی استاد مجتبی یعقوبی - قطعه ی "طوفان من" از آلبوم "رویا" ساخته ی مجتبی یعقوبی

5.مشاهده  دونوازی فلوت استاد صبا قادری نژاد و پیانو استاد رضا حجت زاده - قطعه ی "آندانته در دو ماژور " اثری از موتسارت

6. مشاهده دو نوازی زیبای تار استاد زانیار نسیم پور و پیانو استاد رضا حجت زاده - دستگاه اصفهان (بهار دلنشین)

7. مشاهده  تکنوازی پیانو استاد عین علی - قطعه ی زیبا و پر احساس "wedding of love"

8. مشاهده  تکنوازی پیانو استاد مهرداد عباس پناه -  موومان دوم سوئیت ر مینور اثری خاص و منتشر نشده از راخمانینف