کتابخانه ی مجازی

 

  1. ABRSM exam guide: دانلود کتابچه ی راهنما به زبان انگلیسی برای متقاضیان شرکت در آزمون معتبر "ای.بی.آر.اس.ام" انگلستان
  2. Music theory for dummies: دانلود کتاب " تئوری موسیقی به زبان آدمیزاد" شامل آموزش هارمونی و فرم به زبان انگلیسی
  3. Piano-John-Thompson-Easiest-Piano 1: دانلود کتاب اول جان تامسون برای آموزش سریع و آسان پیانو به خردسالان
  4. Suzuki Piano School Volume 1: دانلود کتاب آموزش آسان پیانو به روش سوزوکی جلد اول
  5. Suzuki Violin School Volume 1: دانلود کتاب آموزش آسان ویولن به روش سوزوکی جلد اول
  6. Pirates of the Caribbean - Jarrod Radnich: دانلود نت پیانو قطعه ی معروف فیلم دزدان دریایی کاراییب با تنظیم ماهرانه از جرد رادنیش
  7. Harry Potter & Sorcere's Stone:  دانلود کتاب هری پاتر و سنگ جادو برای پیانو ساخته ی جان ویلیامز
  8. Sorry Seems To Be The Hardest Word: دانلود نت قطعه ی معروف از التون جان برای پیانو ساخته ی برنی تاوپین و التون جان
  9. How to play the harmonica: دانلود کتاب آموزش نواختن ساز دهنی به زبان انگلیسی
  10. 7 piano practice tips: دانلود جزوه ی هفت نکته ی مهم برای پیشرفت در تمرین های پیانو به زبان انگلیسی