بهبود تمرین پیانو در هفت قدم (گام هفتم)

 


معلم خود بودن
:

پس از ضبط کردن در مرحله ی ششم آنرا پس از یک الی دو روز مجدداً گوش کنید . ابتدا بدون نگاه کردن  به نت و با تمرکز بر اجرای کلی موسیقی به آن گوش دهید. آیا شما ایده های موسیقی و بیان های مورد نظر را در سراسر قطعه دریافت میکنید؟

چه چیزی میتواند پیشرفت داده شود؟آموزشگاه پیانو.یادداشتی از آن بردارید.
بار دوم که به آن گوش میدهید چشمهایتان را بسته و تصور کنید که این اجرا مربوط به یکی از پیانیست های مورد علاقه تان در یک رسیتال میباشد.آیا میتوانید قسمتی را که از پیانیستتان توقع دارید تا آنرا متفاوت و یا حتی بهتر بنوازد مشخص کنید؟از آن یادداشتی بردارید .
اکنون یک جا بنشینید و با در دست داشتن نت ها و یک مداد چند بار دیگر به آن گوش دهید. سعی کنید تا خطاهای بافتی را در اجرای خود مانند نت ها و ریتم های غلط ، دینامیک ها و آرتیکولاسیون های اعمال نشده و ... پیدا کرده و آن ها را با مداد علامت گذاری کنید.
چنانچه این پروسه برای شما سخت به نظر رسید و نهایتاً شما هیچ نت اشتباهی پیدا نکردید میتوانید آگاهی موسیقایی خود را در آموزشگاه پیانواز طریق گوش دادن به یک یا چند اجرای ضبط شده از این قطعات ارتقا دهید چندین بار به این اجرا گوش دهید تا متوجه شوید نه تنها نت ها و ریتم های غلط خود را میتوانید مشخص کنید بلکه تخیلات موسیقایی خود را از طریق پاسخ دهی به سؤالات بالا قویتر خواهید کرد.
اکنون شما یک دسته از یادداشتهایی دارید که به شما در شروع جلسه تمرین بعدیتان کمک مؤثر در مسیری صحیح میکند. این استراتژی ابداً یک جایگزین برای تمرین مداوم با یک معلم نیست اما از ارزش خاص هم برخوردار است شما نه تنها تجربه و دانش موسیقی خود را از طریق پیگیری مستمر این مراحل به طور چشمگیری در آموزشگاه موسیقی در غرب تهران ارتقا میبخشید بلکه از آنجایی که شما تمامی جزئیات باز خوردی که برای خودتان به جا گذاشته اید را کامل میفهمید ، این امر شما را در جرای هر چه آسانتر در پیاده سازی آنها در اجرایتان کمک میکند.