دوره کلاسیک 1750 تا 1820

 

در دوره ی 1750 تا 1820 آهنگ سازانی مانند هایدن، موتسارت و بتهوون سبک تازه و ساده تری پدید آوردند که آرمان هایش– وضوح، میانه روی .و تعادل – بازتاب ارزش های فکری و هنری زمانه بود.
در میان پیشگامان دوره ی کلاسیک می توان از آموزش پیانو آهنگ سازانی چون کارل فیلیپ امانوئل باخ، یوهان کوانتس و بالداساره گالوپی نام برد. آثار این ها واکنشی بود علیه بغرنجی موسیقی باروک–پولیفونی ظریف، کنتر پوان و ملودی های زینت دار. این آهنگسازان در مقابل به سبکی روی آوردند که در آن ملودی های ساده ای با پیشروی های هارمونیک همراهی می شد.

تحول ژانرها
برای اولین بار آموزش پیانو موسیقی سازی محبوب تر از موسیقی آوازی شد < آهنگ سازان می بایست راه هایی سرای خلق آثار بزگ تر پیدا کنند که شنوندگان با دقت و تمرکز آنها را بشنوند. نتیجه اش>>اصل سونات<<بود که گاهی با عنوان >>فرم سونات<<از آن یاد میشود – ساختاری شامل سه قسمت. کاربرد آن تقریباً منطبق شد با موومان های اول نه فقط در سونات ها بلکه همچنین در سنفونیها و حتی بیشتر آثار سازی آن دوره. این اصل تا امروز هم به قوت خود باقی است.

اپرا

در اپرا، بخصوص در کارهای گلوک و موتسارت، طرح داستانی را برای واقع گرایی دراماتیک بیشتری انتخاب می کردند، و موسیقی را به قصد خدمت به درام میساختند و نه تزیین آن. رفته رفته زبان ایتالیایی سیطره ی خود را از دست داد زیرا  آثار مهمی به زبان آلمانی و فرانسه نوشته شد.

 

موسیقی دانان دوره ی کلاسیک:

فرانتس یوزف هایدن: هایدن متولد اتریش میباشد و از سال 1732 تا سال 1809 میزیست، هایدن در دوره ی باروک به دنیا آمد و زمانی که بتهوون سنفونی پاستورال را نوشت هنوز زنده بود. هایدن در پیدایش سبک کلاسیک نقشی محوری ایفا کرد. در محدوده ی امن دربار استرزهازی آثار بسیار ساخت و فرم های استاندارد سنفونی، سونات و کوارتت زهی را تثبیت کرد و چهره ای بین المللی شد که هم بر موتسارت تاثیر گذاشت و هم به بتهوون تعلیم داد.

موتسیو کلمنتی: کلمنتی متولد انگلستان میباشد و از سال 1752 تا سال 1832 میزیست.کلمینتی که امروزه نسبتاً فراموش شده است. یکی از نخستین هنرمندان پیانو بود. یکی از نخستین هنرمندان پیانو بود.او آموزش پیانو دانش عمیق خود از این سازجدید را در گرادوس آدپارنا سوم تحریر کرد – اثری مهم در آموزش پیانو در قرن نوزدهم، شامل 100 اتودپیانو.ناشر و پیانو ساز موفقی هم بود. در زمان حیاتش اعتبار و آوازه داشت. در کلیسای جامع و ستمینستر دفن شد و روی گورش نوشتند: >>پدر پیانو فورته<<.