تمبک

 

  1. مشاهده  سه نوازی زیبای  تنبک "استاد جلالیان"، تار "استاد زنده یاد جلال دوستی" و ویولن "استاد سیامک اختری".  این کنسرت در سال 1997 در همدان برگزار شده است.
  2. مشاهده دو نوازی زیبای  تنبک "استاد جلالیان"، عود "استاد باقر زینالی". نام این قطعه "موج" می باشد.
  3. مشاهده سه نوازی زیبای  تنبک "استاد جلالیان"، تار "استاد مجید درخشانی" و کمانچه "استاد سعید فرجپوری". این کنسرت در سال 1385 در همدان برگزار شد.
  4. مشاهده دو نوازی زیبای  تنبک "استاد جلالیان"، تار "استاد ارشد طهماسبی" در ماهور و دشتی.
  5. مشاهده دو نوازی زیبای  تنبک "استاد جلالیان"، تار "استاد مجید درخشانی". این کنسرت در سال 1385 در اراک برگزار شده و این قطعه "سفر بخیر" نام دارد.
  6. مشاهده دو نوازی زیبای  تنبک "استاد جلالیان"، تار "استاد جلال دوستی". این کنسرت در همدان برگزار شد.
  7. مشاهده بداهه نوازی زیبای  تنبک "استاد جلالیان"، تار "پویان بیگلر". این اجرا در جشنواره موسیقی فجر 1391 انجام شده است.