بهبود تمرین پیانو در هفت قدم (گام اول)

 


یکی از مهمترین نکاتی که در آموزشگاه پیانو برای پیشرفت رضایت بخش و مستمر لازم است جلسات تمرین برنامه ریزی شده و مداوم می باشد. اجازه
  بدهید تا تمرین کردن پیانوشما را با یک ورزش فیزیکی مقایسه کنیم جنانچه شما در ماه یکبار به باشگاه ورزشی بروید وتمام روزخود را در آموزشگاه پیانو صرف ورزش کردن بکنید هیچ سودی برای شما نخواهد داشت اما ورزش کردن حتی به اندازه ی یک ساعت در هفته میتواند نتایج  مثمر ثمری برای شما به ارمغان بیاورد. از آنجایی که یادگیری پیانو یک روند فیزیکی و ذهنی است تداوم، نقش بسیار حیاتی دارد و اگر  چه در کل همیشه "تمرین کردن روزانه"  پیشنهاد میشود اما شما قادر خواهید بود فقط با سه یا چهار جلسه تمرین در هفته به نتایج عالیدست پیدا کنید. برای اکثر مردم داشتن اهداف بلند پروازانه بسیار راحت است اما در جلو بردن آن طبق برنامه به مشکلات زیادی برمی خورند مگر اینکه به صورت روال هفتگی یا روزانه در بیاید. مطلب حائز اهمیت این است که شما باید اهداف بلند مدتی را که برای  آنچه میخواهید در سه الی شش ماه آینده به دست آورید مشخص کنید اما به منظور برنامه ریزی زمانی برای میزان تمرین مناسب هفتگی احتیاج به اهداف کوتاه مدتی دارید که شامل مجموعه ای انتخابی از قطعات یا مسایل تکنیکی که قرار است در چند هفته آینده روی آنها  تمرکز کنید دارید. شما بهتر است تا تعادلی بهینه بین اهدافی که قرار است به دست بیاورید و زمان تمرین هفتگی ایجاد کنید. قانون مبتنی  بر تجربه به ما میگوید که برای هر صفحه موسیقی که در برنامه کوتاه مدت شما جای داده شده است حداقل باید 30دقیقه از تمرین هفتگی خود را به آن اختصاص دهید به عنوان مثال اگر شما در حال تمرین روی  یک انوانسیون دو صفحه ای باخ و نوکتورن چهار صفحه ای شوپن هستید حد اقل زمان تمرین مناسب هفتگی برای این شش صفحه از قرار زیر خواهد بود : (سه ساعت) 180دقیقه = 6 × 30    
با این کار سرعت پیشرفت سما رضایت بخش بوده و باعث میشود که سطح انگیزش شما همیشه بالا بماند . اکنون شروع کنید به مشخص کردن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت همچنین زمان بندی واقعی تمرین هفتگی با حد اقل سه الی پنج جلسه ی 30 الی 60 دقیقه ای توجه داشته باشید که این حداقل زمانی است که شما باید صرف تمرین بکنید و چنانچه به هر دلیلی یکی از این جلسات تمرین را از دست دادید سعی بر زمان بندی مجدد آن برای روز بعد داشته باشید.