مهرداد عباس پناه

 استاد مهرداد عباس پناه کارشناس و کارشناس ارشد نوازندگی  از دانشگاه هنر تهران می باشد.
از سال 85 شروع به نوازندگی حرفه ای نموده است و نزد اساتید بزرگی مانند آقای تفضلی،دکتر امین هنرمند و حمیدرضا دیبازر،خانوم بدریکوهی،آیدین منعم،آقای طاهری،خانوم پورتراب،خانوم موحد و آقای شله چی آهنگسازی را فرا گرفته اند.
وی موسس گروه کر گروس آکاپلا میباشد و 6 سال است که درحال تدریس هستند.