اجرای اساتید گیتار

 

1. مشاهده تکنوازی گیتار، قطعه ی زیبای "آرزوی دیدار" توسط استاد الهام عطالو
2. مشاهده تکنوازی گیتار، قطعه ی زیبای " Milangueo Del Ayer " توسط استاد مهران فرهادی